Hva er TV-lisens? Alt du må vite

Tidligere betale personer i Norge betalte en avgift for å se på TV. Denne avgiften kalte vi TV-lisensen. Fra 1. januar 2020 endret Norge måten NRK får penger på. Før kom pengene fra alle som hadde en TV-pakke.

Nå kommer pengene fra statsbudsjettet isteden. Det betyr at alle bidrar gjennom skattene sine, ikke bare de med en TV. Dette var en stor forandring for NRK, som er Norges største kringkaster.

NRK viser nyheter, sport, og underholdning på TVen og på nettet.

Historie om TV-lisens i Norge

NRK fikk penger fra kringkastingsavgiften før 2020. Alle med en TV måtte betale denne avgiften. Dette var en stor del av NRKs inntekter. I 2017 var 94,2 prosent av det NRK fikk inn fra lisenspengene.

Avgiften for fjernsynseiere endret seg i 2020. Da gikk Norge bort fra å bruke kringkastingsavgiften. Isteden begynte de å finansiere NRK over statsbudsjettet. Dette var en stor endring for hvordan NRK fikk penger.

Hvordan fungerer TV-lisens i Norge?

Statens innkrevingssentral samler inn TV-lisens for å finansiere NRK. Les mer for å forstå hele prosessen.

Innkreving av TV-lisens

Før 2020 krevde NRKs lisensavdeling inn TV-lisens fra alle med TV. Dette endret seg fra 1. januar 2020. Da sluttet de å ta betalt for kringkastingsavgiften. Folk slapp å kontakte statens innkrevingssentral for å betale for TV-seing.

Nå er det skatter som finansierer NRK, basert på inntekten din. Hvis du tjener nok, må du hjelpe til med å betale. Dette gjelder ikke for de med frikort, de trenger ikke å betale noe.

Neste del snakker om tilleggsavgift for å ha en TV-lisens.

Tilleggsavgift for TV-lisens

Når TV-lisensen ikke betales i tide, kommer en tilleggsavgift. Dette er en ekstra kostnad for de som er sent ute med betalingen. Avgiften går til Statens innkrevingssentral, som nå håndterer alle utestående krav for NRK.

De sørger for at alle betaler det de skylder.

Å utsette betalingen av TV-lisensen kan føre til uventede ekstrakostnader.

Husk, det er viktig å betale i tide for å unngå denne ekstra avgiften. Alle betalinger gjøres til KONTONUMMER 1506 23 75814. Dette gjelder også for publikum med offentlig gjeldsordning.

Det sikrer at NRK fortsatt kan tilby kvalitetsprogrammer og tjenester.

Ny finansieringsmodell for NRK

NRK starter med en ny måte å få penger på. Denne endringen berører alle som eier en smarttelefon, nettbrett eller datamaskin. Les videre for å oppdage mer!

Grunnen til endringen

Erna Solbergs regjering så behovet for å endre hvordan NRK finansieres. De forsto at folk bruker media på en ny måte nå. Mye er på internett, ikke bare på tradisjonelle TV-apparater.

Dette skiftet skjedde fordi digitaliseringen endrer alt. Folk ser på videoer og TV-serier online.

I 2016 bestemte regjeringen seg for å lage en ny modell. Målet var å speile dagens mediebruk mer rettferdig. Alle skal bidra, ikke bare de med en TV. Dette gjør at NRK kan fortsette å lage godt innhold for alle i Norge.

Det handler om kultur, kunnskap og å holde oss sammen som et samfunn.

Hvem skal betale?

Nå finansieres NRK over statsbudsjettet. Det betyr at alle som betaler skatt, bidrar til NRK. Skattepengene går til NRK istedenfor den gamle TV-lisensen.

«NRK for alle, betalt av alle gjennom skatten.»

Før var det bare de med en TV som måtte betale lisens. Nå er det endring. Stortinget bestemmer hvor mye penger NRK skal få.

Hvor mye skal betales?

Beløpet hver person må betale er ikke lenger knyttet til en egen avgift for å eie et TV-apparat. I stedet går pengene til NRK gjennom en justering i personfradraget på skatten.

Dette betyr at alle betaler en andel, men hvor mye kommer an på inntekten din. Personer med høyere lønn vil bidra mer enn de med lavere lønn.

Størrelsen på fradraget som reduseres, er laget for å samle inn omtrent det samme beløpet som NRK fikk gjennom den gamle lisensordningen. I 2017 var dette beløpet 5,58 milliarder kroner.

Den eksakte summen hver person betaler, varierer, men systemet sikrer at finansieringen av NRK er rettferdig og spredt ut over hele befolkningen.

Spørsmål og svar om den nye finansieringen

Mange lurer på hvordan den nye finansieringen av NRK vil påvirke dem. Her svarer vi på de vanligste spørsmålene folk har.

Skal jeg betale NRK-lisensen jeg fikk i sommer?

NRK-lisensen stoppet 1. januar 2020. Nå kommer pengene fra statsbudsjettet isteden. Fikk du en regning i sommer, trenger du ikke betale for den. Alle betaler gjennom skatten sin nå.

Dette gjør at du ikke skal bekymre deg for gamle lisensregninger. NRK får støtte direkte fra myndighetene, slik at alle har tilgang på innholdet.

Må jeg si opp NRK-lisensen?

Etter spørsmålet om å betale lisensen fra sommeren, kommer et annet viktig punkt. Fra 1. januar 2020 trenger du ikke lenger tenke på NRK-lisensen slik du gjorde før. Lisensen ble fjernet og NRK får nå penger over statsbudsjettet.

Dette betyr at du ikke må si den opp. NRK vil fortsatt lage programmer for alle i Norge. Du kan se og høre på disse uten ekstra kostnad. Alt dette er for å holde allmennkringkasting tilgjengelig overalt i landet.

Skal eldre som bor på sykehjem betale?

Nå som vi har snakket om å si opp NRK-lisensen, lurer mange på om eldre på sykehjem også må betale. Eldre på sykehjem med høy inntekt må bidra til NRK. Dette er fordi skatten for NRK er progressiv.

De som tjener mer, betaler mer. Men, folk med frikort slipper å betale. Dette sikrer at alle bidrar rettferdig til fellesskapet, inkludert pensjonister på sykehjem som har god økonomi.

Oppsummering

TV-lisens var en avgift folk i Norge betalte for å finansiere NRK. Denne avgiften ble startet i 1924 og sluttet i 2020. Før betalte folk 2970,24 kroner hvert år for NRK. Men fra 2020, bruker Norge skattepenger til å betale for NRK isteden.

Alle med nok inntekt må hjelpe til med å betale for denne tjenesten. Slik sørger man for at alle får tilgang til viktig informasjon og underholdning gjennom NRK.

Legg igjen en kommentar

Kommenter

tv-pakke.no
Logo